POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Mają Państwo prawo między innymi do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych lub żądanie ograniczenia ich przetwarzania.

Podanie przez Państwa wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek świadczenia przez nas określonych usług na rzecz Państwa (np. prowadzenia konta, wysłania newslettera) lub realizacji umowy. Nie podejmujemy wobec Państwa indywidualnych decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu), które wywoływałyby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływały na Państwa sytuację.

Nasza domena posiada certyfikat SSL, dzięki czemu Państwa dane są szyfrowane.

Poniżej znajdą Państwo wszystkie najistotniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych na naszej stronie.

Kto jest administratorem strony internetowej oraz danych osobowych?

Administratorem strony internetowej oraz danych osobowych jest Piotr Kudła Firma Handlowo-Usługowa „PSZCZELI DAR”, Moszczanica 111, 37-632 Stary Dzików, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7931170943, REGON 651341174.

Dane kontaktowe: adres e-mail: sklep@zkwiatkanakwiatek.eu, nr tel. +48 608 573 345.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). Przetwarzanie danych osobowych jest regulowane także przez krajową ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Jakie dane przetwarzamy?

W zależności od celu oraz preferencji użytkownika, możemy przetwarzać takie dane jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres IP, a w przypadku przedsiębiorców także numer NIP oraz adres wykonywania działalności gospodarczej. Ponadto możemy przetwarzać inne dane osobowe skierowane w korespondencji do nas.  Dla celów związanych z analityką możemy przetwarzać także dane dotyczące źródła przejścia do Sklepu, systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanych do przeglądania Sklepu, dane dotyczące przeglądanych produktów, czasu spędzonego na stronie, porzuconych koszyków, złożonych zamówień, aktywności będących odpowiedzią na wysyłkę newslettera, przedziału wieku użytkownika, płci, przybliżonej lokalizacji oraz zainteresowań (na podstawie aktywności w sieci).

Powyższe dane są nam przekazywane na skutek działań takich jak:

 • Skorzystanie z formularza kontaktowego
 • Przesłanie korespondencji bezpośrednio na nasz adres e-mail
 • Przekazanie nam danych w toku rozmowy telefonicznej,
 • Rejestracja konta w Sklepie,
 • Złożenie zamówienia w Sklepie,
 • Zapis do newslettera,
 • Dodanie opinii o produkcie (w przypadku udostępnienia takiej możliwości)
 • Zgromadzenie danych pozostałych danych służących analityce przez oprogramowanie Sklepu lub narzędzia wymienione w tej Polityce Prywatności.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane?

Dane przetwarzamy w zakresie istotnym dla funkcjonowania naszego sklepu i przechowujemy je przez okres dozwolony przez przepisy. Przetwarzamy dane dostarczone przez użytkowników w czasie korzystania ze sklepu.

 • Zawarcie i wykonanie umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Założenie i utrzymanie konta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Zapewnienie kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-mail, rozmowy telefonicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Dodawanie opinii oraz ich weryfikacja – na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO –  gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • Marketing bezpośredni na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów lub na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 • Wysyłka newslettera oraz obsługa programów lojalnościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Wypełnianie obowiązków prawnych, ustalanie i dochodzenie roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 • Działania analityczne i statystyczne – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Korzystamy z narzędzi takich jak Facebook Ads oraz Google Ads, w ramach których możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych opartych o zainteresowania, płeć, wiek, wykonywany zawód. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w polityce plików cookies.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom jedynie w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, w jakim jest to potrzebne do realizacji umowy lub w zakresie jaki wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Są to współpracujący ze sklepem: hostingodawca, dostawca narzędzi do wysyłki newslettera, dostawca systemu CRM oraz systemu do fakturowania, biuro rachunkowe, firmy kurierskie i transportowe, firma IT świadcząca usługi dla Sklepu, operatorzy płatności online, banki, dostawcy narzędzi marketingowych oraz inni podwykonawcy, a także podmioty którym jesteśmy zobowiązani przekazać Twoje dane na mocy obowiązujących przepisów. W przypadku danych dotyczących analityki i statystyki, które nie stanowią danych osobowych,  mogą one zostać przekazane do firm świadczących powszechnie usługi z zakresu analityki, statystyki i optymalizacji, w tym do Stanów Zjednoczonych (np. firmy: Google LLC, Meta Platforms Inc.).

Czy dane są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Część operacji przetwarzania danych może wiązać się z przekazywaniem ich do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, szczególnie USA.

Należy jednak wskazać, że dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Dotyczy to w szczególności usług Google Ireland Limited.

Jakie dokładnie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych osobowych,
 • uzyskania informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza UE,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,
 • uzyskania informacji o prawach przysługujących na mocy RODO, o prawie wniesienia skargi do PUODO, o planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o źródle tych danych,
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeżeli chcesz zrealizować którekolwiek z wyżej wspominanych praw, poinformuj nas. Niezwłocznie udzielimy Tobie wszelkich informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym żądaniem.

Możesz cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt z nami.

Polityka plików cookies

Pliki cookies to występujące powszechnie krótkie informacje tekstowe, które pozwalają zidentyfikować wykorzystywane oprogramowanie, dostosować treści do potrzeb użytkownika oraz zapewnić poprawne działanie stron internetowych. Są one zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz i posiadają nazwę domeny, czas przechowywania oraz określoną wartość. Pliki cookies stosowane w naszym sklepie są bezpieczne i dzielą się na cookies sesyjne oraz trwałe. Cookies sesyjne są przechowywane jedynie do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Cookies trwałe są przechowywane na urządzeniu do momentu ich skasowania. Za pomocą swojej przeglądarki internetowej w każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje dot. cookies lub je usunąć (cookies trwałe).

Podstawa wykorzystywania plików cookies

Część plików cookies wykorzystujemy w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną, pozostałe pliki cookies wykorzystujemy na podstawie udzielonej zgody.

Udzielona zgoda wynika z ustawień przeglądarki internetowej, innego oprogramowania służącego do zarządzania plikami cookies lub ustawień menadżera cookies w przypadku jego udostępnienia na stronie.

Możesz wyłączyć pliki cookies, a także poszczególne ich rodzaje. Zastrzegamy jednak, że w przypadku wyłączenia lub ograniczenia obsługi plików cookies, możesz utracić dostęp do części funkcjonalności dostępnych na naszej stronie, dla których funkcjonowania niezbędna jest zgoda na wykorzystywanie określonych plików cookies.

Podmioty, których pliki cookies wykorzystujemy:

Narzędzia Google – Google Analytics, Google Ads, Google Adsense, Google Tag Manager, a także należący do Google YouTube, dostarczane przez Google Ireland Limited(Registration Number: 368047 / VAT Number: IE6388047V), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Działania dotyczące korzystania z tych narzędzi opieramy na naszym prawnie uzasadnionym interesie dotyczącym marketingu przy użyciu powszechnie używanych narzędzi. Z naszej perspektywy dane gromadzone w związku z korzystaniem z tych narzędzi nie mają charakteru danych osobowych ze względu na anonimizację.

Więcej informacji na temat narzędzi znajdą Państwo w Regulaminie oraz Polityce Prywatności Google.

Google Analytics

Korzystamy z narzędzia Google Analytics w celach związanych z analityką i statystyką, które służą poprawieniu działania naszej strony internetowej.

Dane gromadzone w związku z korzystaniem z narzędzia nie mają charakteru danych osobowych ze względu na anonimizację i obejmują badanie ruchu użytkownika na stronie (informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce, odwiedzane strony i podstrony, czas spędzony na stronie oraz podstronach, źródło przejścia na stronę).

Google Ads

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, na Państwa urządzeniu pozostawiane są pliki cookies związane z remarketingiem które zbierają informacje dotyczące aktywności na naszej stronie. Zebrane informacje służą wyświetlaniu reklam w sieci Google, które odpowiadają Państwa aktywnościom i zainteresowaniom. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę wobec Google, dane te mogą być także dalej przetwarzane przez tę firmę np. w celu utworzenia grup docelowych.

W przypadku braku chęci otrzymywania spersonalizowanych reklam, możliwe jest zdefiniowanie ustawień na stronie myadcenter.google.com.

Google AdSense

Na naszej stronie mogą być wyświetlane personalizowane reklamy w ramach sieci AdSense. Pliki cookies wykorzystywane są do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin oraz aktywności na naszej stronie lub na innych stronach.

Google Tag Manager

Narzędzie to pozwala na analizę ruchu oraz aktywności użytkowników przy pomocy tagów. Pozwala to na zbieranie informacji o skuteczności reklam, co przyczynia się do optymalizacji naszej strony internetowej oraz oferty.

YouTube

Na naszej stronie używamy widgetów YouTube, które pozwalają na osadzenie nagrań zamieszczonych na YouTube. Youtube pozyskuje pliki cookies zawierające informacje o odtworzonych filmach – w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego świadczenia usług, a także ich poprawiania oraz w celach personalizacji reklamy.

Piksel Meta

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Meta Platforms Ireland Limited.

Piksel Meta to krótki kod umieszczany w witrynie, który pozwala mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie oraz personalizować reklamy. Celem kodu jest wyświetlanie reklam właściwym odbiorcom, zwiększenie sprzedaży oraz pomiar wyników reklam.

Piksel Meta używa plików cookies rejestrujących działania w witrynie – przykładowo ruch na stronie, odwiedzanie konkretnych podstron, dodanie produktów do koszyka czy zrobienie zakupów. Analiza tych działań, na optymalizację działania strony oraz naszej oferty.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Prywatności firmy Meta.

Media społecznościowe

W przypadku zamieszczenia przez nas na stronie wtyczki do danej platformy społecznościowej (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter), administrator danego serwisu otrzymuje informację o odwiedzinach naszej strony używając identyfikatora użytkownika. Administrator danej platformy zbiera informacje o używanej przeglądarce, dacie oraz godzinie odwiedzanej strony. Administratorzy danej platformy używają tych informacji do zapełnienia pełnej funkcjonalności wtyczek oraz do doskonalenia swoich usług, a także personalizowania reklam.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Prywatności firmy Meta oraz w Polityce Prywatności Linkedin oraz Twittera

Logi serwera

Odwiedzanie strony i korzystanie z niej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które zapisywane są w tzw. logach serwera. Zawierają one m.in. informacje o adresie IP użytkownika, dacie i czasie zapytania, przeglądarce oraz systemie operacyjnym.

Logi serwera są zapisywane i przechowywane na serwerze. Nie są jednak wiązane z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie mają na celu identyfikacji – służą jedynie do administrowania stroną, a ich treść nie jest ujawniania nieuprawnionym osobom.